Bij ons beweegt iedereen

Beweegpas Venlo

Project Beweegpas

Door middel van dit project worden inactieve en chronisch zieke mensen door een Beweegcoördinator begeleid naar een structureel beweegaanbod in de wijk. Hierdoor kan de fysieke en mentale gezondheid van deze doelgroep worden verbeterd.

De zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapeut of diëtist) of hulpverlener (bijvoorbeeld bewonersondersteuner of maatschappelijk werker) verwijst een inactief en/of chronisch ziek persoon door naar een Beweegcoördinator. De Beweegcoördinator gaat vervolgens met de inactief en/of chronisch ziek persoon in gesprek en probeert vervolgens te zorgen voor een warme overdracht naar een structureel beweegaanbod in de wijk.

Heeft u interesse in de Beweegpas?

Informeer bij uw zorgverlener of neem contact op met één van de Beweegcoördinatoren:

Woont u in Venlo Noord, bel of mail dan met:

Ger Hendriks

Woont u in Venlo Zuid, bel of mail dan met:

Ger Hendriks

Woont u in Venlo Oost, bel of mail dan met:

Hans Brünken

Woont u in Blerick, bel of mail dan met:

Vera Bouten

Woont u in Tegelen, bel of mail dan met:

Puck van de Ven