Wij leren bewegen

Gezonde basisschool van de toekomst

Gezonde Basisschool van de Toekomst: van leerschool naar leefschool 

Het doel van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme krijgen aangeboden met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Kinderen gelijke kansen geven om gezond op te groeien. Ook wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. 

De gemeente Venlo kent veel achterstanden als het gaat om gezondheid en gezond gedrag: 

 • Procentueel veel inwoners met obesitas
 • Procentueel veel inwoners die in armoede leven
 • Procentueel veel inwoners met vroegtijdig motorische achterstanden door onvoldoende beweging

Ook veel kinderen leven in de gemeente Venlo ongezond, omdat ze te weinig bewegen en ongezond eten. De gevolgen zijn ingrijpend: 

 • Kinderen hebben steeds meer ziektebeelden
 • Dalende leerprestaties
 • Hogere uitgaven aan zorg
 • Minder (gelijke) kansen op de arbeidsmarkt

Deze ontwikkeling kunnen we keren door juist op jonge leeftijd gezond gedrag aan te leren. Tijdig investeren in preventie levert een bijdrage aan het doorbreken van gezondheids- en sociaal-maatschappelijke achterstanden. Dat is precies waar de GBT voor staat: 1) de gezondheid – in de breedste zin – van kinderen uit de gemeente Venlo verbeteren; 2) sociaaleconomische gezondheidsverschillen terugdringen en 3) talentontwikkeling van het kind verbeteren. 

GBT is een totaalconcept waarin onderwijs, gezondheid, kinderopvang, peuterspeelzalen en vrije tijdsbesteding (muziekles, sportclub) in een geïntegreerd dagprogramma in school worden aangeboden: 

 • Gezondheidseducatie
 • Gezondheidsbevordering
 • Veilige schoolomgeving
 • Voldoende onderwijstijd, sport, beweging, ontspanning, cultuur
 • Aandacht voor leefstijl, gezonde voeding en gezonde maaltijdvoorzieningen
Claudia Smeets
Claudia Smeets