Wij leren bewegen

JOGG

Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving, dat is wat we willen. JOGG-Venlo is een beweging waarbij iedereen in de stad, dorp en wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas om te zetten in een daling. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen. JOGG-Venlo bestaat daarom uit alle lokale samenwerkende publieke partners zoals: scholen, kinderopvang, sportverenigingen, dorps- en wijkraden, maar ook private partners kunnen inbreng hebben in de aanpak. 

De JOGG aanpak loopt in Venlo als een rode draad door de diverse projecten en pijlers van de Venlose sport en gezondheidsvisie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze lokale JOGG Regisseur:

Marc Denessen
JOGG Regisseur
Marc Denessen