SPORTVERENIGINGEN EN HAAR VOORZIENINGEN

Trainingen & cursussen

IVA: Instructie verantwoord alcohol schenken

Wat zijn de wettelijke eisen:

Wordt in jullie sportkantine en/of buurthuis voedsel bereid, verwerkt en/of verkocht? Dan is een cursus HACCP verplicht voor degene die daarmee te maken hebben. De wet- en regelgeving is streng en er wordt steeds vaker - onaangekondigd - gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Dit is een punt om rekening mee te houden. Het voorkomt vervelende situaties voor vrijwilligers en eventuele juridische consequenties daarvan. Degene die voedsel verkoopt is aansprakelijk voor dit voedsel. Verenigingen kunnen dus direct aansprakelijk worden gesteld!

Voor wie is deze cursus van toepassing:

Iedereen die voedsel (voor)bereidt. Ook als het gaat over kleine snacks en broodjes. Maximaal 25 per groep.

Informatie en kosten:

De cursus duurt in principe één avond. Per vereniging worden er 1 of 2 boeken als naslagwerk beschikbaar gesteld. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat. De kosten voor de cursus neemt de gemeente Venlo voor haar rekening.

SOCIALE HYGIËNE

Wat zijn de wettelijke eisen:

Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecawet vergunning dienen binnen de vereniging minimaal 2 vrijwilligers/leden in het bezit te zijn van het diploma Sociale Hygiëne. Het is niet noodzakelijk dat er bij elke openstelling een vrijwilliger met een diploma Sociale Hygiëne aanwezig is. Deze moet wel oproepbaar en binnen een half uur aanwezig kunnen zijn. Als er een barvrijwilliger aanwezig is, die de IVA training gevolgd heeft, dan is dat ook voldoende. Art. 9.1 Drank- en Horecawet geeft het volgende aan: ''Het bestuur van een vereniging moet een reglement opstellen waarin wordt verantwoord dat de vereniging drank verstrekt met het oog op sociale hygiëne.'' Dit reglement moet in de kantine aanwezig zijn.

Informatie en kosten:

Bij minimaal 2 deelnemers kan de docent op locatie de deelnemers begeleiden en voorbereiden op het examen, gedurende 3 avonden. De kosten voor het examen zijn voor vereniging zelf en bedragen €225,- per persoon. Bij 3- tot 6 personen bedraagt het lesgeld €500,-. De kosten voor het lesmateriaal en docent zijn voor de gemeente Venlo.

HACCP: HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

Wat zijn de wettelijke eisen:

Wordt er in jullie sportkantine en/of buurthuis ook voedsel bereid, verwerkt en/of verkocht? Dan is een cursus HACCP verplicht voor degene die daarmee te maken hebben. De wet en regelgeving is streng en er wordt steeds vaker - onaangekondigd - gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Dit is een punt om rekening mee te houden. Het voorkomt vervelende situaties voor vrijwilligers en eventuele juridische consequenties daarvan. Degene die voedsel verkoopt is aansprakelijk voor dit voedsel. Verenigingen kunnen dus direct aansprakelijk worden gesteld!

Voor wie is deze cursus van toepassing:

Iedereen die voedsel (voor)bereidt. Ook als het gaat over kleine snacks en broodjes. Maximaal 25 per groep

Informatie en kosten:

De cursus duurt in principe één avond. Per vereniging worden er 1 of 2 boeken als naslagwerk beschikbaar gesteld. Iedere deelnemers ontvangt een certificaat. De kosten voor de cursus neemt de gemeente Venlo voor haar rekening

REANIMATIE EN GEBRUIK VAN DE AED

Algemeen:

Er wordt kort ingegaan op de werking van het lichaam waarbij de vitale functies van belang zijn. Behalve reanimatie, uitleg over de functie burgerhulpverlener en het gebruik van de AED krijgt u ook antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe herken ik een hartinfarct of een beroerte?
  • Welke problemen kunnen er ontstaan in het bewustzijn en de ademhaling?

Informatie en kosten

De kosten voor de cursus AED/Reanimatie neemt de gemeente Venlo voor haar rekening.

Heeft u interesse in een van bovenstaande training neem dan contact op met Petra Derks.

Petra Derks
projectondersteuner cursusaanbod team Sportontwikkeling
Petra Derks